Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0226 811 51 82

Proje Yeri

Açıklama


Kırka Penta V
 

Ham madde olarak tüvenan tinkal kullanan 500.000 ton/yıl kapasiteli Boraks Pentahidrat (BPH) üretim tesisi için gerekli olan ana tesis ile BPH üretimi için gerekli buhar, elektrik enerjisi, su, kırılmış cevher vb. ihtiyaçları karşılayacak yardımcı tesislere ait prosesin veya üretim yönteminin seçimi, dizaynı, temel ve detay mühendislik hizmetleri, makine-ekipman, enstrüman, kontrol cihazları imal/temini, inşaat, montaj, devreye alma, performans testleri, eğitim hizmetleri ve çalışır vaziyette idareye teslimi.

 


-----
Kristalizatör ünitesi
• Prefabrik boru imalat ve montajları
• Muhtelif ekipman imalat ve montajları
• Pompa montajları
• Enstrüman montajları
• Ünite borulama işleri

Kurutma ünitesi
• Paslanmaz kanal imalatları
• Siklon – Scrubber bağlantıları
• Ekipman montajları
• Borulama işleri

Buhar- Kondens hatları
• Stres analizleri
• İzometri ve yerleşim projelerinin hazırlanması
• Boru imalat montaj işleri
• Desuperheater, vana, armatür ve enstrüman montajları
• Test ve devreye alma