Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0226 811 51 82

Açıklama

Nem Uzaklaştırıcılı Soğutma Paketi Montajı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

BPH-IV Fabrikası 3 adet Nem Uzaklaştırıcılı Soğutma Paketi Montajı yapılması işi ile bunlar için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi, ekipmanların montajı ve sisteme akuplasyonu işlerini kapsamaktadır.

Bu kapsamda, mevcut soğutma eşanjör paketlerinin deplase edilmesi(demontaj ve montaj), Mevcut kurutucu soğutma bölümü hava giriş kollektörünün tadilat yapılması(demontaj-montaj), İdarenin vereceği yeni hava kanalı ve diğer tüm ekipmanların montajı ile yüklenici tarafından temini yapılacak olan tüm boru malzemelerinin mevcut boru köprüsü güzergahı ve yeni yapılacak taşıyıcı konsollarla tesisat yapılması bunların vana armatür gruplarının montajı ile söz konusu 1 adet Chiller ve bağlı donanımları ile nem uzaklaştırıcı 3 ünitenin yerlerine montajı ile chiller üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması işleri ve ekipmanların inşaat mekanik elektrik yönünden montajları işin ana kapsamını oluşturmaktadır.